İstanbul University
http://english.istanbul.edu.tr/?p=91
Export date: Mon Jul 24 2:34:33 2017 / +0000 GMT

Contact


İSTANBUL ÜNIVERSITESİ REKTÖRLÜK
ISTANBUL UNIVERSITY RECTORATE
İstanbul Üniversitesi, Beyazıt Yerleşkesi

34452 Beyazıt, İstanbul – Türkiye
0212 – 440 00 00
iubilgi@istanbul.edu.tr
1
www.istanbul.edu.tr


Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Press and Public Relations Department

İstanbul Üniversitesi, Beyazıt Yerleşkesi
34452 Beyazıt, İstanbul – Türkiye
0212 440 00 00/10054
iubasin@istanbul.edu.tr
2
http://unibasin.istanbul.edu.tr/en
3 


Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu
International Academic Relations Committee

İstanbul Üniversitesi, Beyazıt Yerleşkesi, 34119 Beyazıt, İstanbul – Türkiye
0212 440 00 51 / 10242
intacrel@istanbul.edu.tr
4

 

FAKÜLTELER / FACULTIES

 İstanbul Tıp Fakültesi
Istanbul Faculty of Medicine

Çapa Yerleşkesi
Turgut Özal Cad. 34390 Çapa – İstanbul
0212 631 13 49
itf-dekanlik@istanbul.edu.tr
5
6http://istanbultip.istanbul.edu.tr/en 7


Hukuk Fakültesi
Faculty of Law
Beyazıt Yerleşkesi
34452 Beyazıt – İstanbul
0212 440 01 05
hukuk_dekan@istanbul.edu.tr
8
http://hukuk.istanbul.edu.tr/en
9


Edebiyat Fakültesi / Faculty of Letters
Beyazıt Yerleşkesi
Ordu Cad. No: 196,
34459 Beyazıt – İstanbul
0212 519 29 39
edebiyat_dekan@istanbul.edu.tr
10
http://edebiyat.istanbul.edu.tr/en
11


Fen Fakültesi
Faculty of Sciences

Beyazıt Yerleşkesi
34134 Vezneciler – İstanbul
0212 522 08 06
0212 455 57 00/15200-15201
fen_dekan@istanbul.edu.tr
12
http://fen.istanbul.edu.tr/en
13


İktisat Fakültesi / Faculty of Economics
Beyazıt Yerleşkesi
34452, Beyazıt – İstanbul
0212 440 01 50–440 01 51
440 00 00/11400
iktisat_dekan@istanbul.edu.tr
14
http://iktisat.istanbul.edu.tr/en 15


Orman Fakültesi / Faculty of Forestry
Bahçeköy Yerleşkesi
34473 Bahçeköy-Sarıyer – İstanbul
0212 226 18 13
orman_dekan@istanbul.edu.tr
77
16
http://orman.istanbul.edu.tr/en 17

Eczacılık Fakültesi
Faculty of Pharmaceutical Sciences

Beyazıt Yerleşkesi 34116 Beyazıt – İstanbul
0212 440 02 50
0212 440 00 00 / 13400
ecza_dekan@istanbul.edu.tr
18
http://eczacilik.istanbul.edu.tr/en
19


Diş Hekimliği Fakültesi
Faculty of Dentistry

İstanbul Tıp Fakültesi
34390 Çapa – İstanbul
0212 414 25 65
dishek_dekan@istanbul.edu.tr
20
http://dishekimligi.istanbul.edu.tr/en
21


Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Cerrahpasa Faculty of Medicine

Cerrahpaşa Yerleşkesi
34098 Cerrahpaşa – İstanbul
0212 632 00 22/27
ctf_dekan@istanbul.edu.tr
22
http://cerrahpasa.istanbul.edu.tr/en
23


Mühendislik Fakültesi
Faculty of Engineering

Avcılar Yerleşkesi
34850 Avcılar – İstanbul
0212 473 70 01/02
muhendislik_dekan@istanbul.edu.tr
24
http://muhendislik.istanbul.edu.tr/en
25


İşletme Fakültesi
Faculty of Business Management

Avcılar Yerleşkesi
34850 Avcılar – İstanbul
0212 590 47 47
473 70 70/18247–18250
isletme@istanbul.edu.tr
26
http://isletme.istanbul.edu.tr/en
27


Veteriner Fakültesi
Faculty of Veterinary Medicine

Avcılar Yerleşkesi
34850 Avcılar – İstanbul
0212 473 72 01
ivf_dekan@istanbul.edu.tr
28
http://veteriner.istanbul.edu.tr/en
29


Siyasal Bilgiler Fakültesi
Faculty of Political Sciences

Beyazıt Yerleşkesi
34116 Beyazıt – İstanbul
0212 440 02 01
sbf_dekan@istanbul.edu.tr
30
http://siyasal.istanbul.edu.tr/en 31


İletişim Fakültesi
Faculty of Communication

Beyazıt Yerleşkesi
Kaptanı Derya İbrahim Paşa Sokak
34116 Beyazıt – İstanbul
0212 440 03 02
440 00 00/12603
iletisim_dekan@istanbul.edu.tr
32
http://iletisim.istanbul.edu.tr/en 33


Su Ürünleri Fakültesi
Faculty of Aquaculture

Beyazıt Yerleşkesi
Ordu Cad. No: 200,
34470 Laleli – İstanbul
0212 514 03 88
suurunleri_dekan@hotmail.com
34
http://suurunleri.istanbul.edu.tr/en
35


İlahiyat Fakültesi 
Faculty of Religious Studies
Beyazıt Yerleşkesi
Baba Hasan Âlemi Mah. Kavalalı Sok.
A-Blok 34260 Fatih – İstanbul
0212 532 60 64 / 0212 532 60 20
ilahiyat_dekan@istanbul.edu.tr
36
http://ilahiyat.istanbul.edu.tr/en
37


Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Hasan Ali Yucel Faculty of Education

Beyazıt Yerleşkesi, Besim Ömer Paşa Cad.
34452 Beyazıt – İstanbul
0212 440 03 36
hay_dekan@istanbul.edu.tr
38
http://hayef.istanbul.edu.tr/en
39


Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
Open and Distance Education Faculty

Beyazıt Yerleşkesi, Besim Ömer Paşa Cad.
34452 Beyazıt – İstanbul
0212 440 00 00 (13111)

http://auzef.istanbul.edu.tr/ 40

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Faculty of Health Sciences

Bakırköy Yerleşkesi
Demirkapı Cad. Karabal Sok.
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Bahçesi İçi
34740 Bakırköy – İstanbul
0212 660 11 25/27613

http://sabif.istanbul.edu.tr/en

Hemşirelik Fakültesi
Faculty of  Nursing

Şişli Yerleşkesi
Abide-i Hürriyet Cad. Şişli – İstanbul
0 212 440 00 00 / 27010

http://florencenightingale.istanbul.edu.tr/en

ENSTİTÜLER / INSTITUTES
Adli Tıp Enstitüsü
Institute of Forensic Sciences

Cerrahpaşa Yerleşkesi
34303 Cerrahpaşa – İstanbul
0212 414 30 00/22803
adlitip@istanbul.edu.tr
41
http://adlitip.istanbul.edu.tr/en
42


Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz Enstitüsü
Institute of
Pneumonopathy and Tuberculosis
Beyazıt Yerleşkesi
0212 414 30 30
akciger@istanbul.edu.tr
43
http://akciger.istanbul.edu.tr
44


Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü
Institute of
Ataturk's Principles and History of Turkish Revolution
Beyazıt Yerleşkesi
Horhor Cad. Kavalalı Sokağı 5/4,
34260 Fatih – İstanbul
0212 440 03 66
ata.enst@istanbul.edu.tr
45
http://ataturkilkeleri.istanbul.edu.tr/en
46


Avrasya Enstitüsü
Institute of Eurasia

Beyazıt Yerleşkesi
Kimyager Derviş Paşa Sok. No: 36
Beyazıt, Eminönü / İstanbul
0212 455 57 00
avrasya@istanbul.edu.tr
47
http://avrasya.istanbul.edu.tr/en
48


Çocuk Sağlığı Enstitüsü
Institute of Pediatrics

Çapa Yerleşkesi, Çapa – İstanbul
0212 631 09 93/525 25 15
cocuksag_ens@istanbul.edu.tr
49
http://cocuksagligi.istanbul.edu.tr/en 50

Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü
Institute of Experimental Medicine

Çapa Yerleşkesi
Vakıf Gureba Cad. 34093 Çapa – İstanbul
0212 414 22 29 – 414 22 30
detam@istanbul.edu.tr
51
52http://deneyseltip.istanbul.edu.tr/en 53


Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü
Institute of
Marine Sciences and Authority
Beyazıt Yerleşkesi, Müşküle Sok. No: 1
34470 Vefa – İstanbul
0212 528 25 39
zyy@istanbul.edu.tr
54
http://denizbilimleri.istanbul.edu.tr/en

Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Sciences

Beyazıt Yerleşkesi
Bozdoğan Kemeri Cad. No:6
İşitme Engelliler Okulu Yanı
Vezneciler – İstanbul
0212 440 00 00/14090
fenbilimler@istanbul.edu.tr
55
http://fenbilimleri.istanbul.edu.tr/en
56


İşletme İktisadi Enstitüsü
Institute of Business Economics

Avcılar Yerleşkesi, 34840 Avcılar – İstanbul
0212 591 59 64
iie@istanbul.edu.tr
57
58http://isletmeiktisadi.istanbul.edu.tr/en 59


Kardiyoloji Enstitüsü
Institute of Cardiology

Muratpaşa Cad. Haseki-İstanbul
0212 459 20 21/29113
kardiyoloji@istanbul.edu.tr
60
http://kardiyoloji.istanbul.edu.tr/en
61


Muhasebe Enstitüsü
Institute of Accounting

İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi İşletme Fakültesi 34320 Avcılar – İstanbul
0212 473 71 44
muhasebee@istanbul.edu.tr
62
http://muhasebe.istanbul.edu.tr/en
63


Nörolojik Bilimler Enstitüsü
Neurological Sciences Institute

0212 440 00 00/21747
norobil@istanbul.edu.tr
64
http://norolojikbilimler.istanbul.edu.tr/en 65

Onkoloji Enstitüsü
Institute of Oncology
Çapa Yerleşkesi
34390 Çapa – İstanbul
0212 635 99 21/34001-34002
http://onkoloji.istanbul.edu.tr/en
66


Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Institute of Health Sciences

Cerrahpaşa Yerleşkesi
34303 Cerrahpaşa – İstanbul
0212 632 01 36
saglikbil@istanbul.edu.tr
67
68http://saglikbilimleri.istanbul.edu.tr/en 69


Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences

Beyazıt Yerleşkesi
Besim Ömer Paşa Cad. Kaptan-ı
Derya Sok. 34452 Beyazıt – İstanbul
0212 440 03 44
sbe@istanbul.edu.tr
70
http://sosyalbilimler.istanbul.edu.tr/en

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Institute of Turcology

Beyazıt Yerleşkesi
Horhor Cad. Kavalalı Sok. 5/4
34260 Fatih-İstanbul
0212 631 31 04/26654
turkiyat@istanbul.edu.tr
71

http://turkiyat.istanbul.edu.tr/en

YÜKSEKOKULLAR / SCHOOLS

Adalet Meslek Yüksekokulu
School of Jurisprudence

Beyazıt Yerleşkesi, 16 Mart Şehitler Cad. No: 20, Vezneciler – İstanbul
0212 520 75 87
adalet_myo@istanbul.edu.tr
72

http://adaletmyo.istanbul.edu.tr/en

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
School of Physical Education and Sports

Avcılar Yerleşkesi
34850 Avcılar – İstanbul
0212 473 7070/18750
bedenegitimi_yo@istanbul.edu.tr
73
74http://bedenegitimi.istanbul.edu.tr/en 75


Devlet Konservatuarı
Istanbul University State Conservatory

Kadıköy Yerleşkesi
Rıhtım Cad. 81300 Kadıköy – İstanbul
0216 418 12 30 – 418 76 39
konserweb@istanbul.edu.tr
76
www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/ konservatuar

Ormancılık Meslek Yüksekokulu
Vocational School of Forestry

Bahçeköy Yerleşkesi
Bahçeköy 34390 Sarıyer – İstanbul
0212 226 11 00/25203
orman_dekan@istanbul.edu.tr
77
16
http://ormancilikmyo.istanbul.edu.tr/en
78


Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Vocational School of Health Services
Cerrahpaşa Yerleşkesi
34303 Cerrahpaşa – İstanbul
0212 414 30 30/22076
saglik_myo@istanbul.edu.tr
79
http://saglikhizmetlerimyo.istanbul.edu.tr/en

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Vocational School of Social Sciences

Besim Ömer Paşa Cad. Kaptan-ı Derya Sok. 34452 Beyazıt / İstanbul
0212 440 03 52/14340
sbmyo@istanbul.edu.tr
80
http://sosyalbilimlermyo.istanbul.edu.tr/en 81

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Vocational School of Technical Sciences

Avcılar Yerleşkesi
34850 Avcılar – İstanbul
0212 473 70 78/18505
tbmyo@istanbul.edu.tr
82
http://teknikbilimlermyo.istanbul.edu.tr/en

Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu
School of Transportation and Logistics

Avcılar Yerleşkesi
İşletme Fakültesi Binası
34850 Avcılar – İstanbul
0 212 473 70 70/19200
ulastirmayo@istanbul.edu.tr
83
http://ulastirmalojistik.istanbul.edu.tr/en
84


Veteriner Fakültesi Meslek Yüksekokulu
Vocational School of Veterinary Medicine

Avcılar Yerleşkesi, 34851 Avcılar – İstanbul
0212 473 70 70/ 17101-17117
vetmyo@istanbul.edu.tr
85
http://veterinermyo.istanbul.edu.tr/en 86

BÖLÜMLER / DEPARTMENTS

Enformatik Bölümü
Department of Informatics

Beyazıt Yerleşkesi
16 Mart Şehitleri Cad. No: 22/24
Vezneciler – İstanbul
0212 440 00 00 / 10037
enformatik@istanbul.edu.tr
87
88http://informatics.istanbul.edu.tr/en 89


Güzel Sanatlar Bölümü
Department of Fine Arts

Beyazıt Yerleşkesi
Kuyucu Murat Paşa Medresesi
34459 Vezneciler – İstanbul
0212 440 00 00 / 16838
guzelsan@istanbul.edu.tr
90
http://guzelsanatlar.istanbul.edu.tr/en
91


Yabancı Diller Bölümü
Department of Foreign Languages

Beyazıt Yerleşkesi, Yabancı Diller Bölümü
Kirazlı Mescit Sok. No: 31
34470 Süleymaniye – İstanbul
0212 440 00 00 / 26114
istunydb@istanbul.edu.tr
92
http://yabancidiller.istanbul.edu.tr/en
93

Links:
 1. mailto:iubilgi@istanbul.edu.tr
 2. mailto:iubasin@istanbul.edu.tr
 3. http://unibasin.istanbul.edu.tr/en
 4. mailto:intacrel@istanbul.edu.tr
 5. mailto:itf-dekanlik@istanbul.edu.tr
 6. http://www.istanbul.edu.tr/itf/
 7. http://istanbultip.istanbul.edu.tr/en
 8. mailto:hukuk_dekan@istanbul.edu.tr
 9. http://hukuk.istanbul.edu.tr/en
 10. mailto:edebiyat_dekan@istanbul.edu.tr
 11. http://edebiyat.istanbul.edu.tr/en
 12. mailto:fen_dekan@istanbul.edu.tr
 13. http://fen.istanbul.edu.tr/en
 14. mailto:iktisat_dekan@istanbul.edu.tr
 15. http://www.istanbul.edu.tr/fen
 16. mailto:orman_dekan@istanbul.edu.tr
 17. http://orman.istanbul.edu.tr/en
 18. mailto:ecza_dekan@istanbul.edu.tr
 19. http://eczacilik.istanbul.edu.tr/en
 20. mailto:dishek_dekan@istanbul.edu.tr
 21. http://dishekimligi.istanbul.edu.tr/en
 22. mailto:ctf_dekan@istanbul.edu.tr
 23. http://cerrahpasa.istanbul.edu.tr/en
 24. mailto:muhendislik_dekan@istanbul.edu.tr
 25. http://muhendislik.istanbul.edu.tr/en
 26. mailto:isletme@istanbul.edu.tr
 27. http://isletme.istanbul.edu.tr/en
 28. mailto:ivf_dekan@istanbul.edu.tr
 29. http://veteriner.istanbul.edu.tr/en
 30. mailto:sbf_dekan@istanbul.edu.tr
 31. http://siyasal.istanbul.edu.tr/en
 32. mailto:iletisim_dekan@istanbul.edu.tr
 33. http://www.istanbul.edu.tr/fakulteler/veteriner
 34. mailto:suurunleri_dekan@hotmail.com
 35. http://suurunleri.istanbul.edu.tr/en
 36. mailto:ilahiyat_dekan@istanbul.edu.tr
 37. http://ilahiyat.istanbul.edu.tr/en
 38. mailto:hay_dekan@istanbul.edu.tr
 39. http://hayef.istanbul.edu.tr/en
 40. http://auzef.istanbul.edu.tr/
 41. mailto:adlitip@istanbul.edu.tr
 42. http://adlitip.istanbul.edu.tr/en
 43. mailto:akciger@istanbul.edu.tr
 44. http://akciger.istanbul.edu.tr
 45. mailto:ata.enst@istanbul.edu.tr
 46. http://ataturkilkeleri.istanbul.edu.tr/en
 47. mailto:avrasya@istanbul.edu.tr
 48. http://avrasya.istanbul.edu.tr/en
 49. mailto:cocuksag_ens@istanbul.edu.tr
 50. http://cocuksagligi.istanbul.edu.tr/en
 51. mailto:detam@istanbul.edu.tr
 52. http://english.istanbul.edu.trstituler/detae
 53. http://deneyseltip.istanbul.edu.tr/en
 54. mailto:zyy@istanbul.edu.tr
 55. mailto:fenbilimler@istanbul.edu.tr
 56. http://fenbilimleri.istanbul.edu.tr/en
 57. mailto:iie@istanbul.edu.tr
 58. http://www.iie.istanbul.edu.tr/
 59. http://isletmeiktisadi.istanbul.edu.tr/en
 60. mailto:kardiyoloji@istanbul.edu.tr
 61. http://kardiyoloji.istanbul.edu.tr/en
 62. mailto:muhasebee@istanbul.edu.tr
 63. http://muhasebe.istanbul.edu.tr/en
 64. mailto:norobil@istanbul.edu.tr
 65. http://norolojikbilimler.istanbul.edu.tr/en
 66. http://onkoloji.istanbul.edu.tr/en
 67. mailto:saglikbil@istanbul.edu.tr
 68. http://english.istanbul.edu.trstituler/saglik
 69. http://saglikbilimleri.istanbul.edu.tr/en
 70. mailto:sbe@istanbul.edu.tr
 71. mailto:turkiyat@istanbul.edu.tr
 72. mailto:adalet_myo@istanbul.edu.tr
 73. mailto:bedenegitimi_yo@istanbul.edu.tr
 74. http://www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/beden
 75. http://bedenegitimi.istanbul.edu.tr/en
 76. mailto:konserweb@istanbul.edu.tr
 77. mailto:orman_dekan@istanbul.edu.tr
 78. http://ormancilikmyo.istanbul.edu.tr/en
 79. mailto:saglik_myo@istanbul.edu.tr
 80. mailto:sbmyo@istanbul.edu.tr
 81. http://sosyalbilimlermyo.istanbul.edu.tr/en
 82. mailto:tbmyo@istanbul.edu.tr
 83. mailto:ulastirmayo@istanbul.edu.tr
 84. http://ulastirmalojistik.istanbul.edu.tr/en
 85. mailto:vetmyo@istanbul.edu.tr
 86. http://veterinermyo.istanbul.edu.tr/en
 87. mailto:enformatik@istanbul.edu.tr
 88. http://enformatik.istanbul.edu.tr/
 89. http://informatics.istanbul.edu.tr/en
 90. mailto:guzelsan@istanbul.edu.tr
 91. http://guzelsanatlar.istanbul.edu.tr/en
 92. mailto:lang@istanbul.edu.tr
 93. http://yabancidiller.istanbul.edu.tr/en
Post date: 2011-08-11 06:28:54
Post date GMT: 2011-08-11 06:28:54

Post modified date: 2015-02-10 17:51:38
Post modified date GMT: 2015-02-10 15:51:38

Export date: Mon Jul 24 2:34:33 2017 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul University [ http://english.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com